NAM GIỚI CÓ GẶP KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN KHÔNG?

NAM GII CŨNG GP KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN SC KHE TÂM THN?

 


 

 

Hơn 6 triu nam gii trm cm mi năm nhưng trm cm h li không được chn đoán sm (MHA, 2023).

Trong s 5812 người chết do t tử ở Anh năm 2012, có 3/4 là nam gii, và ở M năm 2010 con s này là 79%.

Theo bn, Vit Nam nhng con s này s là bao nhiêu?

Pages