GIAO LƯU VĂN HOÁ SINGAPORE - VIỆT NAM

 

 

[Lets CARE - S KIN GIAO LƯU VĂN HOÁ SINGAPORE - VIT NAM MÙA THU 2022]

"Nhng tình bn ln hoàn toàn có th bt đầu t nhng điu nh bé."

S KIN GIAO LƯU VĂN HÓA SINGAPORE - VIT NAM MÙA THU 2022 là chương trình do Tea Talk Vit Nam & Không gian Giáo dc và Ngh thut Stellami phi hp t chc trong khuôn kh dự án Lets CARE vi mong mun nhm kết ni không gian gp g, trao đổi văn hóa, h tr giáo dc và tăng cường hiu biết gia các bn tr Vit Nam và nhng người bn Singapore thân thin.

Nhng li khuyên bổ ích giúp định hướng tương lai, nhng câu chuyn hài hước đến t nhng người bn Singapore và “s biết ơn là nhng phn hi tích cc mà chương trình nhn được t các bn đại s văn hóa và nhng người bn ln” đến t Singapore.

Tea Talk Vit Nam xin gi li cm ơn chân thành ti đoàn Singapore (Elias Group) cũng như các bn Đại s văn hóa vì đã cùng chúng tôi làm cho bc tranh văn hóa Singapore - Vietnam đẹp hơn bao gi hết.

-----------------------------------------------------------------------------------

[Lets CARE - THE EVENT OF CULTURE EXCHANGE SINGAPORE - VIETNAM FALL 2022]

"Great friendships can all start from small things."

THE EVENT CULTURE EXCHANGE SINGAPORE-VIETNAM IN AUTUMN 2022 was jointly organized by Tea Talk Vietnam & Stellami Art and Education Space within the framework of Let's CARE project with the aims of connecting the meeting space, cultural exchange, support education, and enhance understanding between young Vietnamese and friendly Singaporean friends.

Future-oriented advices, funny stories from Singaporean friends and gratitude are positive feedbacks that the program has received from cultural ambassadors as well as friends from Singapore.

Tea Talk Vietnam would like to thank the Singapore team (Elias Group) as well as the Cultural Ambassadors for helping us make the Singapore - Vietnam cultural picture more beautiful than ever.

#Teatalkvietnam

#Cultureexchange2022

#Corecommunity

 


Phần quà cho tình nguyện viên tham gia - Laptop nhé

Chia sẻ nhóm theo các chủ đề


Game
Game time


Thời gian chia sẻ cùng nhau

Thử các món ăn


 

----------------------------------------------------------

Tea Talk Vit Nam

Email: hello@teatalkvietnam.com

Tel: 090 220 43 44

Website: http://www.teatalkvietnam.com

Trung tâm Tham vn, Nghiên cu và Phát trin Cng đồng (CoRE)

Tel: 090 220 43 44

Website: http://www.corevn.org

Pages