Đại sứ văn hóa/CULTURAL AMBASSADORS SINGAPORE-VIETNAM

 


 

TÍCH TẮC ĐỒNG HỒ QUAY VÒNG…


Chỉ còn 10 TIẾNG ĐỒNG HỒ nữa là đơn đăng ký để trở thành ĐẠI SỨ VĂN HÓA CHO SỰ KIỆN GIAO LƯU VĂN HÓA SINGAPORE - VIỆT NAM MÙA THU 2022 sẽ chính thức đóng đơn.

Bạn còn do dự điều gì mà chưa đăng ký ngay tại đây: https://forms.gle/TEsD9b3L4wDCKDh99

SỰ KIỆN GIAO LƯU VĂN HÓA SINGAPORE - VIỆT NAM MÙA THU 2022 là chương trình do Tea Talk Việt Nam & Không gian Giáo dục và Nghệ thuật Stellami phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án Let’s CARE với mong muốn nhằm kết nối không gian gặp gỡ, trao đổi văn hóa, hỗ trợ giáo dục và tăng cường hiểu biết giữa các bạn trẻ Việt Nam và những người bạn Singapore thân thiện.

Tea Talk Vietnam rất mong muốn được gặp các bạn ĐẠI SỨ VĂN HÓA hội tụ các yếu tố NHIỆT HUYẾT - VUI VẺ - HÒA ĐỒNG để cùng với Tea Talk Vietnam tạo nên một buổi giao lưu văn hóa đáng nhớ nhất trong mùa thu 2022

Chi tiết vui lòng xem thêm tại: https://bom.so/iRHJS1

Thông tin liên hệ: Thu Hà - SĐT 089.825.4236

—-------------------------------------------------------------------------------------------

TIME FLIES SO FAST…

Only 10 HOURS left until the application to become CULTURAL AMBASSADORS FOR THE EVENT CULTURE EXCHANGE SINGAPORE-VIETNAM IN AUTUMN 2022 will be officially closed.

What are you still hesitant to register right here: https://forms.gle/TEsD9b3L4wDCKDh99

THE EVENT CULTURE EXCHANGE SINGAPORE-VIETNAM IN AUTUMN 2022 was jointly organized by Tea Talk Vietnam & Stellami Art and Education Space within the framework of Let's CARE project with the aims of connecting the meeting space, cultural exchange, support education and enhance understanding between young Vietnamese and friendly Singaporean friends.

Tea Talk Vietnam is looking forward to meeting you CULTURAL AMBASSADORS converging the elements of ENTHUSIATIS - FUNNY - SOCIABLE to create the most memorable cultural exchange with Tea Talk Vietnam in autumn 2022.

For more details, please visit: https://bom.so/iRHJS1

Contact information: Thu Ha - Tel 089.825.4236

#teatalkvietnam #cultureexchange #letscare

Pages