Ai sẽ là diễn giả của workshop “Tìm ánh sáng trong bóng tối” #corecommun...

 

 
AI SẼ LÀ DIỄN GIẢ CỦA ONLINE WORKSHOP “Tìm ánh sáng trong bóng tối” - Charmaine Pang 🌌
🌸Charmaine tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia Singapore với bằng Cử nhân, Danh dự (Hạng Xuất sắc) chuyên ngành Xã hội học, và là một nhân viên công tác xã hội có kinh nghiệm hơn 5 năm.
🌿Với sự tâm huyết cống hiến của mình trong ngành, Charmaine đã dành nhiều năm làm việc với các thân chủ đang đối diện với những thách thức đầy khó khăn trong cuộc sống. Cô đã chứng kiến và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề như bạo lực gia đình, mối quan hệ cha mẹ - con cái, và sức khỏe tâm thần.
🌸Công việc của cô chủ yếu hỗ trợ tham vấn và làm việc với cá nhân và gia đình..
🌿Charmaine nói rằng: “Khi chúng ta nói về "chữa lành," đó có thể là một từ rất to lớn và khó khăn để thực hiện. Nhưng thực ra, "chữa lành" có thể bắt đầu đơn giản chỉ từ việc chăm sóc bản thân và tử tế và đồng cảm với bản thân và những người xung quanh chúng ta. Việc tìm được một không gian an toàn để chia sẻ những lo lắng và cảm xúc của chúng ta và tham gia vào các hoạt động nhắc nhở chúng ta nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân sẽ xây dựng sự kiên cường nội tâm của chúng ta và trao quyền cho chúng ta để tiếp xúc với những người xung quanh chúng ta. Tôi hy vọng rằng những người tham gia với chúng tôi sẽ có thể sử dụng không gian để chăm sóc bản thân, ngay cả khi thời gian là dù có ngắn ngủi.
🌌 Để hiểu thêm về chủ đề cũng như thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành tâm lý học và công tác xã hội, Tea Talk Vietnam & CoRE mời các bạn đăng kí tham gia workshop “TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI” để cùng tìm hiểu về chủ đề ĐỐI DIỆN SANG CHẤN- LÀM SAO ĐỂ AN YÊN.🎤✨
—-----------------------
🎁Thông tin chung về WORKSHOP “TÌM ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI - FINDING LIGHT IN THE DARKNESS” 🎁
📅Thời gian: 9:00 AM - 12:00 PM ngày thứ Bảy, ngày 27/4/2024
📍ONLINE
📍Ngôn ngữ: Tiếng ANH (có phiên dịch tiếng việt)
—-----------------
📌Để được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tham vấn, Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng (CoRE)
Tea Talk Việt Nam
Facebook page:
Hotline: 090 220 4344 (gặp anh Lân)
Xin trân trọng cảm ơn!
—-----------
🌌 Who will be will be the speaker for the online workshop "Finding Light in the Darkness" - Charmaine Pang 🌌
🌸 Charmaine graduated from the National University of Singapore with a Bachelor's degree with Honours (Distinction) in Social Work, and has over 5 years of experience as a social worker.
🌿 With her dedicated commitment to the field, Charmaine has spent many years working with individuals facing challenging life circumstances. She has witnessed and supported in addressing issues such as family violence, parent-child relationships, and mental health.
🌸 Her work primarily involves counseling support and working with individuals and families.
🌿 Charmaine says: "When we talk about 'healing,' it can seem like a very big word and difficult thing to do. But actually, 'healing' can start simply from taking care of ourselves and remembering to be kind and compassionate to ourselves and those around us. Being able to find a safe space to share our worries and feelings and engaging in activities that remind us to rest and take care of ourselves, will build our internal resilience and empower us to reach out to those around us. I hope that participants who join us, will be able to use the space to take care of yourselves, even though the time is short."
🌌 To further understand the topic and engage in discussions with experts in psychology and social work, Tea Talk Vietnam & CoRE invite you to register for the workshop "FINDING LIGHT IN THE DARKNESS" to explore the theme of FACING TRAUMA - HOW TO BE PEACEFUL. 🎤✨
—----------------
🎁 General Information about the WORKSHOP "FINDING LIGHT IN THE DARKNESS" 🎁
📅 Time: 9:00 AM - 12:00 PM on Saturday, April 27th, 2024
📍 ONLINE
📍 Language: English (with Vietnamese translation)
—-----------------
📌 For further inquiries, please contact:
Community Counseling, Research & Development Center (CoRE)
Tea Talk Vietnam
Facebook page:
Hotline: 090 220 4344 (Mr. Lân)
Thank you for your attention!
 

Pages