KHÁCH MỜI TRONG PODCAST SẮP TỚI CỦA DỰ ÁN

 


 

KHÁCH MI TRONG PODCAST SP TI CA DỰ ÁN "Men don't cry unless they do" s là ai?

Cùng đón ch podcast sp ti cùng khách mi anh Đinh Ngc Bình!

- Hin đang theo hc thc sĩ Tham vn hc đường Trường Đại hc giáo dc – ĐHQGHN

- Chuyên viên tư vn tâm lý THPT Hanoi Adelaide School

- Ch sáng lp kênh Tiktok Ngc Bình Tâm lý – thường được CĐM ưu ái vi cái tên Thy Bình tâm lý”

- Din gi chương trình Peer down Cheer up

- Din giả “Hnh Phúc có tht không ca Trường Đại hc Hà Ni

Anh được biết đến là mt hot TikToker thu hút hơn 200k người theo dõi, vi chủ đề chính là nhng video v vn đề tâm lý và cha lành, đưa ra các li khuyên cho các bn tr v sc khe tâm thn. Vi ngoi hình ưa nhìn và ging nói cc kỳ ấm áp, anh Ngc Bình ngày càng chng tỏ được sc hút và tm nh hưởng ca mình vi các bn tr, đặc bit là các bn sinh viên. Cùng lng nghe nhng chia s thú vị đến t anh Bình trong tp Podcast ngày hôm nay ca chúng mình nhé!

 

#hetalks#core#dailylife#podcast#mentalhealth#talk#teatalk#Chữalành#teatalkvietnam#corecommunity#tâmthần#mentalhealth#mentalhealthcare#mentalhealthtalks#mentalhealthsupport#mentalhealthawareness

Pages