HỖ TRỢ ĐỒNG ĐẲNG VỚI CHỦ ĐỀ "ĐỐI MẶT VỚI ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ" TẠI VINUNI

 


Tea Talk Việt Nam & CoRE xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến trường Đại học quốc tế VinUni đã hợp tác để có buổi chia sẻ về chủ đề “Peer Support” trong dự án PSG 2023.
Tea Talk & CoRE hy vọng những buổi chia sẻ trong tương lai tại VinUni sẽ lan toả sức ảnh hưởng tốt đẹp của việc hỗ trợ đồng đẳng đối với xã hội và cộng đồng.
🫶 Để biết thêm thông tin về các dự án xã hội trong tương lai của Tea Talk Việt Nam và CoRE, hãy like và ấn theo dõi hai Fanpage Tea Talk Việt Nam và CoRE Community
☎️ Để thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM THAM VẤN, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CoRE)
TEA TALK VIỆT NAM
Email: hello@teatalkvietnam.com
  

Pages