BÁO CÁO NĂM

 

Tea Talk Việt Nam luôn coi việc báo cáo là điều quan trọng và chúng tôi muôn đề cao trách nhiệm giải trình, báo cáo, minh bạch cần được ưu tiên. Thông qua báo cáo các năm chúng tôi muốn thể hiện rằng chúng tôi đang thể hiện sự minh bạch về hoạt động đối với nhà tài trợ, đối tác của mình. Qua đây thể hiện tính chính xác về thời gian, không gian, con người trong mỗi hoạt động của chúng tôi.

 

 


 

 

 
 

Pages